[List Sách] Sách ôn thi Năng lực tiếng Nhật N3-N1

Đã trót thì chét vậy, chẳng hiểu đống sách ôn thi 1kyuu cho mượn đằng nào hết cả. Bắt đầu liệt kê từ sách ôn 3kyuu – nay là N3 vậy

————–

Thi năng lực tiếng Nhật từ năm 2010 trở đi có đổi mới 1 chút về dạng bài cũng như nội dung (cả tên gọi N nữa chứ)

Tuy nhiên tài liệu phục vụ ôn N thì chưa nhiều, kiến thức thì về cơ bản cũng là ngần đấy cái nên dúng sách ôn kyuu để ôn N cũng được

Cách ôn thì là:

Ôn lại kiến thức (ôn từ sách luyện kyuu) +luyện kĩ năng (từ vựng, ngữ pháp nghe, đọc)  + update dạng bài mới (ít lắm) của N

Các sách ôn N mới ra thì sơ sơ có:

1. 新しい「日本語能力試験」ガイドブックが概要版と問題例集 N4、N5

2. 新しい「日本語能力試験ガイドブック 概要版と問題例集 N1、N2、N3

3.日本語能力試験模試と対策 N3

4. 日本語能力試験 模試と対策 N2

5. 新試験対応 日本語能力試験 N1予想問題集

Sách ôn kyuu có thể dùng- phân theo cấp độ:

Cấp độ 3 -3kyuu

1. 日本語能力試験3・4級受験問題集

2. 初級読解問題集55 日本語能力試験3級用

3. 日本語能力試験これで大丈夫! 聴界問題実力アップ! 3級

4. 漢字マスター 3級漢字300

5. 日本語能力試験模試と対策N3

–> Trước mình học chuyên tiếng Nhật nên thấy không cần ôn thi vẫn đỗ 3kyuu được nên chả có sách vở ôn thi gì cả 😦

Sau này đi dạy lại chủ yếu là dạy 2kyuu nên cũng không có sách luôn 😦

Trên đây là tí sách mình có, nhờ các chị em cựu đồng nghiệp vẫn theo nghề bổ sung giúp :”>

———–

Cấp độ 2- 2kyuu

1. 語彙- Từ vựng:

1/漢字マスター 2級漢字1000

2/日本語能力試験直前対策 文字語彙2級 模擬テスト全15回

3/新基準対応日本語能力試験対策 日本語そうまとめ問題集2級[語彙編]

4/日本語能力試験20日で合格文字・語彙2級

2. 文法- Ngữ pháp

1/日本語能力試験 1級・2級 40日完成 試験に出る文法と表現

2/日本語能力試験直前対策 文法2級 模擬テスト全15回

3/新基準対応文法問題 増補改訂版 日本語能力試験1級・2級 40日完成 試験に出る文法と表現

4/新基準対応 日本語能力試験対策 日本語そうまとめ問題集 2級[文法編]

5/完全マスター 日本語能力試験 2級レベル

6/完全マスター2級日本語能力試験文法問題対策

7/日本語能力試験1・2級文法対策標準テキスト

8/日本語能力試験対応 文法問題集 1級 2級

3. 聴解- Nghe

Mình nghe mỗi đề các năm:”>

4. 読解- Đọc

読める書ける中級漢字 日本語能力試験2級対応 + Đọc bằng sạch đề thi môn đọc các năm :”>

5. 総合問題- Sách tổng hợp dạng bộ đề thi thử

1/2級問題集日本語能力試験対策(改訂版項目整理)

2/日本語能力試験合格への道 2級対策模擬テスト

3/2級問題集 項目整理

4/日本語能力試験 N2予想問題集

–> Làm hết là đỗ 😀

Cấp độ 1- 1kyuu

1. 語彙- Từ vựng

1/日本語能力試験20日で合格文字・語彙1級

2/日本語能力試験直前対策 文字・語彙1級 模擬テスト全15回

3/ 徹底分析日本語能力試験 文字・語彙1級

4/日本語能力試験に出る漢字1級

2. 文法- Ngữ pháp

1/日本語能力試験1・2級文法対策標準テキスト

2/改訂版 完全マスター1級 日本語能力試験文法問題対策

3/日本語能力試験20日で合格文法1級

4/徹底分析日本語能力試験 文法1級あ

5/日本語能力試験対応 文法問題集 1級 2級

3. 聴解- Nghe

Nghe đề các năm trước

(có mấy quyển luyện kĩ năng nghe hay lắm mà chưa tìm thấy nên không nhớ tên sách, mình sẽ tìm lại sau)

4. 読解- Đọc

Đọc sạch đề các năm trước

5. 総合問題- Sách tổng hợp dạng bộ đề thi thử

1/日本語能力試験直前対策文法1級 模擬テスト全15回

2/項目整理1級問題集


Advertisements

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: